Սույն Գաղտնիության Քաղաքականությունը սահմանում է, թե ինչ կերպով է hotstore.am կայքը հավաքում և օգտագործում այն տեղեկությունը, որը ստանում է Օգտատերերից/Գնորդներից:

Որևէ ձևաչափով մուտքագրելով և ուղարկելով անձնական տվյալները hotstore.am կայքում, Օգտագործողը/Գնորդը որոշում է ընդունում տրամադրել իր անձնական տվյալները և տալիս է իր համաձայնությունը դրանց մշակման համար իր սեփական կամքով և շահով, ընդ որում, Օգտատիրոջ/Գնորդի նման համաձայնությունը կոնկրետ է և գիտակցված:

Օգտատիրոջ/Գնորդի անձնական տվյալների նկատմամբ պահպանվում է գաղտնիություն, դրանք ոչ մի դեպքում չեն տարածվում և չեն տրամադրվում երրորդ անձանց առանց Օգտատիրոջ/Գնորդի համաձայնության, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված  դեպքերի:

Անձնական տվյալների մշակման համաձայնությունը Օգտատիրոջ/Գնորդի կողմից յուրաքանչյուր պահին կարող է հետ կանչվել՝ hotstore.am կայքին գրավոր դիմում ուղարկելու միջոցով:  Օգտատիրոջից/Գնորդից նման խնդրանք ստանալու դեպքում,  hotstore.am կայքը հեռացնում է Օգտատիրոջ/Գնորդի անձնական տվյալները և այլևս իրավունք չունի հետագայում դրանք օգտագործելու:

Օգտագործելով hotstore.am կայքը, Օգտատերը/Գնորդը տալիս է իր կոնկրետ և գիտակցված համաձայնությունը այս Քաղաքականության հետ: Եթե Դուք համաձայն չեք այս Քաղաքականության հետ, ապա խնդրում ենք չօգտվել hotstore.am կայքից: